Pozdravljeni!

Pozdravljeni,
Čestitamo - uspešno ste zaključili vprašalnik Ocena za tla!
Rezultati bodo kmalu poslani po elektronski pošti.

Prvi korak je narejen: Zdaj veste, v katerih temah je vaša občina že dejavna na področju varstva tal in kjer še obstajajo možnosti za izboljšave.
Organizacija Klimabündnis podpira občine s svetovalnimi storitvami na poti k trajnostnemu upravljanju tal.
Vse informacije najdete tukaj: boden.tirol@klimabuendnis.at

S prijaznimi pozdravi,
Maria Legner

 

Preverite e-poštne naslove, saj se zdi, da se ne ujemajo.